Η ειδίκευση Αρχαιολογίας του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας με θέμα «Η δική μας αρχαιολογία. Διεπιστημονικές και κοινωνικές προσεγγίσεις». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 8-10 Απριλίου 2016 στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ.

Το συνέδριο έχει ως στόχο να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στη φοιτητική κοινότητα και να δώσει δημόσιο βήμα στους φοιτητές, ως τη νέα γενιά των αρχαιολόγων, ώστε να αναδειχθούν μέσα από τις ανακοινώσεις τους οι τάσεις και οι προβληματισμοί που επικρατούν σήμερα στην αρχαιολογία.

Θεματολογία του συνεδρίου

—Διεπιστημονικές προσεγγίσεις: «Αρχαιολογία του Υδάτινου Τοπίου», «Αρχαιοβοτανική», «Αρχαιομετρία», «Αρχιτεκτονική», «Γεωαρχαιολογία», «Μουσειολογία», «Οστεοαρχαιολογία», «Πειραματική Αρχαιολογία», «Περιβαλλοντική Αρχαιολογία» και «Συντήρηση και αποκατάσταση» (Οι θεματικές ενότητες είναι δυνατό να εμπλουτισθούν ή να τροποποιηθούν, ανάλογα πάντοτε με τις προτάσεις που θα υποβληθούν).

—Κοινωνικές προσεγγίσεις: «Ο αρχαιολόγος φέρνει στο φως όχι πράγματα αλλά ανθρώπους». Η κοινωνική προσέγγιση του αρχαιολογικού παρελθόντος έγκειται στην αναδόμηση των αρχαίων κοινωνιών και των κοινωνικών πρακτικών. Οι εργασίες, δηλαδή, που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο των κοινωνικών προσεγγίσεων πρέπει να εστιάζουν στον άνθρωπο, στις ιδέες και στα νοήματα που προβάλλουν πίσω από το αντικείμενο.

Συμμετοχή

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο και δεν απαιτείται προεγγραφή. Δικαίωμα συμμετοχής με ανακοίνωση (εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας σχετικής με τη θεματική του συνεδρίου) έχουν προπτυχιακοί φοιτητές αρχαιολογικής ειδίκευσης και προσφάτως απόφοιτοι που δεν έχουν εγγραφεί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να ανακοινώσουν, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 15 Δεκεμβρίου μέσω email στο  ourarchaeology2016@gmail.com. Το email θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – Ονοματεπώνυμο – Πανεπιστήμιο

Κείμενο: Τίτλος εργασίας

Υποβολή περιλήψεων

Όσοι δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να αποστείλουν την περίληψη της εργασίας τους μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2016. Όλες οι εργασίες θα κριθούν ισότιμα με το σύστημα της ανώνυμης κρίσης και για να γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα πρέπει να έχουν θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιστημονικής επιτροπής.

Αφού γίνει η επιλογή, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω email με αναλυτικές οδηγίες για τη δομή και την έκταση της εργασίας τους.

Επιστημονική Επιτροπή

Στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου συμμετέχουν οι: Ανδρούδης Π. (Λέκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας), Βαλαμώτη Σ. (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας), Ευστρατίου Ν. (Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας), Παϊσίδου Μ. (Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας), Παπαγιάννη Ε. (Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας), Τάντσης Α. (Λέκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας), Τριανταφύλλου Σ. (Επίκουρη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας) και Τσέλεκας Π. (Λέκτορας Κλασικής Αρχαιολογίας).

Επικοινωνία

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνείτε μέσω e-mail στο  ourarchaeology2016@gmail.com ή τηλεφωνικά με την πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής, Μαρία Φωτίου, στο 6988570957. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.