Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου Current Research in Egyptology (CRE) ΧΙV καλεί νέους ερευνητές στο χώρο της Αιγυπτιολογίας να στείλουν τις προτεινόμενες εισηγήσεις τους.

Το γενικό θέμα του συνεδρίου, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Κέμπριτζ (Η.Β.), θα είναι “Crossing Boundaries”, με την έννοια της διεπιστημονικής προσέγγισης  που αφορούν τον κλάδο. Έτσι, δεκτές γίνονται εισηγήσεις που εντάσσονται στους παρακάτω χώρους/τομείς: αρχαιοβοτανική, αρχιτεκτονική, ιστορία τέχνης, κεραμική, πολιτισμικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, ανασκαφικά προγράμματα, γεωαρχαιολογία, υλικός πολιτισμός, μουσειολογικές σπουδές και διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, οστεοαρχαιολογία, φιλολογία, θρησκεία, κρατική ανάπτυξη, εμπόριο και οικονομία, ζωοαρχαιολογία.

Οι παρουσιάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 20 λεπτά. Δεκτές γίνονται και παρουσιάσεις πόστερ (κατηγορίας Α0). Oι περιλήψεις των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι μικρότερες των 200 λέξεων.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής περιλήψεων: 31 Οκτωβρίου 2012

Αποδεικτικό έγκρισης λαμβάνεται μέχρι: 15 Δεκεμβρίου 2012

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 19 – 22 Μαρτίου 2012