Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου ξεκινά να δέχεται δηλώσεις συμμετοχής στα οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματά του για σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 213 2139507 (09:00-16:00 καθημερινά), για να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους στις εκθέσεις του Μουσείου.

Από τον αρχαίο κόσμο στον βυζαντινό

Το πρόγραμμα αξιοποιεί εκπαιδευτικά την πρώτη μεγάλη ενότητα της έκθεσης («Από τον αρχαίο κόσμο στον βυζαντινό») του ΒΧΜ. Γλυπτά και ανάγλυφα, ψηφιδωτά και μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, αγγεία και κοσμήματα, ταφικά και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, που χρονολογούνται από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι τον 7ο αιώνα, γίνονται οι οδηγοί μας για να προσεγγίσουμε πλευρές του κόσμου της ύστερης αρχαιότητας. Πρόκειται για μια περίοδο, στη διάρκεια της οποίας διαπλέκεται το παλαιό με το καινούργιο, συμπορεύεται ο παγανισμός με τον χριστιανισμό και διασταυρώνονται οι παλιές με τις νέες αντιλήψεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολικές ομάδες από Ε΄ Δημοτικού.

Διάρκεια: 29 Σεπτεμβρίου-Δεκέμβριος (κάθε Τρίτη). Ώρες: 09:30-11:30. Χώρος: Μόνιμη έκθεση ΒΧΜ. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 μαθητές.

Στις κοινότητες των Ρωμιών

Το πρόγραμμα επιχειρεί να αναδείξει πτυχές της δραστηριότητας των κοινοτήτων στο πλαίσιο της οθωμανικής αυτοκρατορίας μέσα από εκθέματα από τον 16ο αιώνα έως την εποχή του νεοελληνικού διαφωτισμού.

Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες Δημοτικού (Στ ́ τάξη), Γυμνασίου και Λυκείου.

Διάρκεια: 30 Σεπτεμβρίου-Δεκέμβριος (κάθε Τετάρτη). Ώρες: 09:30-11:00. Χώρος: Μόνιμη έκθεση ΒΧΜ (θεματική ενότητα: «Από το Βυζάντιο στη Νεότερη εποχή»). Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 μαθητές.

Από την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Το πρόγραμμα αξιοποιεί εκπαιδευτικά επιλεγμένα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης του ΒΧΜ (αντικείμενα καθημερινής χρήσης από πηλό, μέταλλο, γυαλί).

Απευθύνεται σε ομάδες νηπιαγωγείων, Α΄ και Β΄ Δημοτικού.

Διάρκεια: 2 Οκτωβρίου–Δεκέμβριος (κάθε Παρασκευή). Ώρες: 09:30 έως 11:00. Χώρος: Μόνιμη έκθεση ΒΧΜ. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 μαθητές.

Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι για παιδιά

Πρόκειται για εκπαιδευτική δραστηριότητα που αξιοποιεί επιλεγμένα αντικείμενα του Μουσείου με θέμα τη Γέννηση.

Απευθύνεται σε ομάδες νηπιαγωγείων, Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού.

Διάρκεια: 8-18 Δεκεμβρίου 2015 (Τρίτη έως και Παρασκευή). Ώρες: 09:30 έως 11:00 και 10:30 έως 12:00. Χώρος: Μόνιμη έκθεση ΒΧΜ. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 μαθητές.

Γενικές πληροφορίες

Παράλληλα, υπάρχει πάντα η δυνατότητα επίσκεψης των σχολικών ομάδων στις εκθέσεις του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου χωρίς τη συμμετοχή στα οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου.

Για τους εκπαιδευτικούς που θα συνοδεύουν τις σχολικές ομάδες σε επισκέψεις χωρίς παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος του Μουσείου, προτείνεται η προηγούμενη συμμετοχή στις ενημερωτικές συναντήσεις γνωριμίας με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και τις εκπαιδευτικές του δυνατότητες. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Βασ. Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα. Τηλέφωνο: 213 2139507, φαξ: 210 7231883, e-mail: [email protected], url: www.byzantinemuseum.gr