Ιστορία σε σύντομα επεισόδια μας αφηγείται το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας μέσα από την ενότητα «Το Έκθεμα του Μήνα» που φιλοξενείται στον δικτυακό του τόπο. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι αφενός μια διαφορετική προσέγγιση των επιλεγμένων ευρημάτων μέσω της ένταξής τους σε θεματικές ενότητες διαφορετικές από εκείνες της Μόνιμης Έκθεσης του μουσείου, αφετέρου η εστίαση σε αντικείμενα ή λεπτομέρειες παραστάσεων που μπορεί να διαφύγουν την προσοχή του επισκέπτη.

Για τον Ιούλιο, το Μουσείο ξεχώρισε ένα αγαλματίδιο με αναθηματική επιγραφή από τα Γίτανα Θεσπρωτίας, το «αφιέρωμα της Φίλας».

Πρόκειται για σώμα γυναικείου αγαλματιδίου, από λευκό ασβεστόλιθο, με ενεπίγραφη βάση, το οποίο προέρχεται από τον επονομαζόμενο «Μικρό Ναό» των Γιτάνων και χρονολογείται στους ελληνιστικούς χρόνους. Σύμφωνα με την επιγραφή, αφιερώθηκε στην Παρθένο από τη Φίλα μετά από όνειρο που εκείνη είδε: [ΠΑΡ]ΘΕΝΩΙ ΦΙΛ[Α] / [Κ]ΑΤΑ ΟΡΑΜΑ.

Η παρθένος γυναικεία θεότητα που λατρευόταν στον μικρό πρόστυλο ναό της πόλης ταυτίζεται, πιθανότατα, με τη Θέμιδα, η λατρεία της οποίας επιβεβαιώνεται και από άλλες επιγραφικές μαρτυρίες από τον χώρο των Γιτάνων.

Το αγαλματίδιο εκτίθεται στην Αίθουσα 2 – Ενότητα IΙΙ: «Δημόσιος βίος – Ιερά και λατρείες».

Βιβλιογραφία

Κάντα-Κίτσου Κ., Πάλλη Ο. και Αναγνώστου Ι, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, Ηγουμενίτσα: ΥΠΠΟ – ΛΒ΄ ΕΠΚA 2009, σ. 70-72.

Πρέκα-Αλεξανδρή Κ., ΑΔ 44 (1989), Χρονικά Β΄2, σ. 308, Πίν. 170ε.

Quantin F., «Aspects épirotes de la vie religieuse antique», Revue des Études Grecques 112, σ. 61-98 (ειδικά σ. 78, υποσ. 82).

Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) 45-670.