Ιστορία σε σύντομα επεισόδια μας αφηγείται το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας μέσα από την ενότητα «Το Έκθεμα του Μήνα» που φιλοξενείται στον δικτυακό του τόπο. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι αφενός μια διαφορετική προσέγγιση των επιλεγμένων ευρημάτων μέσω της ένταξής τους σε θεματικές ενότητες διαφορετικές από εκείνες της Μόνιμης Έκθεσης του Μουσείου, αφετέρου η εστίαση σε αντικείμενα ή λεπτομέρειες παραστάσεων που μπορεί να διαφύγουν την προσοχή του επισκέπτη.

Το θέμα που επιλέχθηκε για το 2015 είναι «Περί Γραφής…». Τον Μάρτιο η προσοχή του κοινού στρέφεται σε έναν μαρμάρινο επιτύμβιο βωμό από τη Φωτική, του 2ου-3ου αι. μ.Χ., που φέρει δίγλωσση επιγραφή στα λατινικά και τα ελληνικά.

Η επιγραφή μας πληροφορεί ότι τον τάφο ανέγειραν οι συγγενείς για τον σκλάβο-οικονόμο (;) Tychicus (Τυχικό) και για τους ίδιους. Εάν κάποιος τοποθετήσει άλλον νεκρό μέσα στον τάφο, προβλέπεται η ποινή των 2.500 δηναρίων τα οποία θα κατατεθούν στο θησαυροφυλάκιο-ταμείο.

Απειλητικές-αποτρεπτικές εκφράσεις για την προστασία οικογενειακών τάφων από μη νόμιμους χρήστες ήταν συνήθεις στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους, ενώ η παραβίαση είχε και νομικές συνέπειες για τις οποίες μεριμνούσε η ίδια η πόλη. Για τη Φωτική γνωρίζουμε ότι εκείνη την περίοδο λειτουργούσε ως διοικητικό κέντρο της περιοχής, γεγονός που ενισχύεται από τη συγκεκριμένη επιγραφή.

Το δίγλωσσο κείμενο στο ρωμαϊκό αυτό επιτύμβιο μνημείο, εάν δεν υποδεικνύει την ελληνική καταγωγή του νεκρού ή κάποιου μέλους της οικογένειας, απηχεί σαφώς τις πολιτισμικές επιδράσεις που δέχθηκαν οι Ρωμαίοι κατά τη μακρά συμβίωσή τους με τον ελληνικό πληθυσμό στην περιοχή.

Ο επιτύμβιος βωμός εκτίθεται στην Αίθουσα 1, Ενότητα Ι: «Αρχαιολογική – Ιστορική  αναδρομή».

Δημοσιευμένο:

Sironen E., «Some notes on inscriptions of roman date from Thesprotia», στο Björn Forsén (επιμ.), Thesprotia Expedition I. Towards a regional history, Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens, τόμ. XV, Helsinki 2009 (σ. 185-196), σ. 192, No 7.