Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ο αρμόδιος φορέας της χώρας μας για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην Έρευνα, την Ανάπτυξη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, ο οποίος παράλληλα τηρεί το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε «Έρευνα για τη σταδιοδρομία των κατόχων διδακτορικού τίτλου». Η έρευνα απευθύνεται στους κατόχους διδακτορικού τίτλου που έχουν αποφοιτήσει στο διάστημα 1990-2013 και διέμεναν στην Ελλάδα το 2013.

Η εγχώρια έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο σχετικής έρευνας (International Survey on Careers of Doctorate Holders), που διενεργείται σε παγκόσμιο επίπεδο με τον συντονισμό του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Στόχος της είναι η καταγραφή και ανάλυση, με συγκρίσιμους δείκτες, της σταδιοδρομίας και της κινητικότητας των ερευνητών διεθνώς.

Το ΕΚΤ έχει αποστείλει ηλεκτρονική πρόσκληση για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σε 7.500 και πλέον κατόχους διδακτορικού τίτλου που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Σε περίπτωση που κάποιος κάτοχος διδακτορικού επιθυμεί να συμμετέχει στην έρευνα και δεν έχει παραλάβει πρόσκληση για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής (http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/arthra/175) για να του αποσταλεί άμεσα η σχετική πρόσκληση.

Το ΕΚΤ επισημαίνει πως η συνεργασία και η άμεση ανταπόκριση των διδακτόρων είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχημένη διεξαγωγή της έρευνας και τον υπολογισμό αξιόπιστων δεικτών.

Η καταληκτική ημερομηνία απόκρισης στο ερωτηματολόγιο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2014. Περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται από το ΕΚΤ (κα Μαρία Σαμαρά, τηλ.: 210 7273904, email: phd_survey@ekt.gr).

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Oι διδακτορικές διατριβές των Ελλήνων επιστημόνων βρίσκονται συγκεντρωμένες στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (www.didaktorika.gr), με δυνατότητες αναζήτησης, πλοήγησης και πρόσβασης στο πλήρες περιεχόμενο. Το Εθνικό Αρχείο –του οποίου την ευθύνη συγκρότησης και διατήρησης έχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)– συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια από Έλληνες και ξένους διδάκτορες, καθώς και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες (αναγνωρισμένες από το ΔΟΑΤΑΠ).

Στο αποθετήριο του ΕΑΔΔ, περιλαμβάνονται ήδη περισσότερες από 30.000 βιβλιογραφικές εγγραφές διατριβών, συστηματικά τεκμηριωμένες (με στοιχεία όπως τίτλος, περίληψη, συγγραφέας, επιστημονικό πεδίο, εκπαιδευτικό ίδρυμα, μέλη επιτροπής, έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου, λέξεις-κλειδιά, χώρα, γλώσσα). Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντας πολλαπλά φίλτρα, και να πλοηγηθούν με εύκολο τρόπο στα επιμέρους πεδία.

Για περισσότερες από 23.000 διατριβές παρέχεται η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της διατριβής, ενώ οι χρήστες μπορούν πλέον να αποθηκεύσουν τη διατριβή σε μορφή αρχείου pdf, μετά από την εγγραφή τους στο αποθετήριο και την αποδοχή των σχετικών όρων χρήσης (για προσωπική, μη εμπορική χρήση ή για εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς σκοπούς).