Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κώστα Τασούλα ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Πρόεδρος ορίζεται ο οικονομολόγος Ηλίας Ριτσούδης, ενώ τα μέλη του νέου Δ.Σ. είναι τα εξής: Νικολέτα Διβάρη-Βαλάκου (Αρχαιολόγος), Αικατερίνη Βεζανή (Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων), Νικόλαος Μίνως (Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης), Σωτήριος Μποζιονέλος (Πολιτικός Μηχανικός), Κωνσταντίνος Φρισήρας (Μηχανολόγος Μηχανικός) και Ιωάννης Τσακοπιάκος (Υπάλληλος ΥΠΠΟΑ).

Ο Κ. Τασούλας ευχαρίστησε τον απελθόντα Πρόεδρο του ΤΑΠΑ κ. Σούμπαση για το έργο που επιτέλεσε σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.