Το έργο «Ψηφιακή Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία» παρουσίασε το Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία του Ινστιτούτου Κύπρου (ΙΚυ). Πρόκειται για «έκδοση» που εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου στη μελέτη, τη διατήρηση και την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Το έργο εκπονείται με τη χορηγία και υποστήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.

Στόχος του έργου, όπως εξήγησαν οι ερευνητές του Ινστιτούτου Κύπρου, είναι η δημιουργία μιας νέας ψηφιακής βιβλιοθήκης που αναπτύσσει και εξελίσσει τη σημαντική εξάτομη έκδοση της Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας του Ιδρύματος Λεβέντη, την οποία συντόνισε ο αείμνηστος Πάτροκλος Σταύρου. Το έργο του Ινστιτούτου Κύπρου προσφέρει στο παγκόσμιο κοινό μια καινοτόμο πρόσβαση στο σύνολο των αρχαίων κειμένων για την Κύπρο καλύπτοντας περίοδο περίπου δεκατριών αιώνων (7ος αι. π.Χ. – 6ος αι. μ.Χ.).

Η καινοτομία της Ψηφιακής Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα πολυεπίπεδης διάδρασης με το πολιτιστικό υλικό. Πέρα από την αναζήτηση αρχαίων λέξεων και εννοιών, την ύπαρξη παράλληλης νεοελληνικής μετάφρασης, σχολίων, σύνδεσης με λεξικά και βιβλιογραφία, ενσωματώνει πρωτοποριακές ψηφιακές τεχνολογίες οι οποίες προσφέρουν στον περιηγητή μια εντελώς διαφορετική και ενδιαφέρουσα εμπειρία. Υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Βάσου Καραγιώργη, ψηφιακοί χάρτες, εικόνες, χρονολόγια και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις ενσωματώνουν αρχαιολογικό υλικό και ιστορική γνώση προσφέροντας έτσι επιπρόσθετα επίπεδα «ανάγνωσης» του αρχαίου πολιτισμού της Κύπρου.

Η Αρχαία Ψηφιακή Κυπριακή Γραμματεία φιλοδοξεί να γίνει βασικό εργαλείο σε ένα ευρύ φάσμα τόσο εξειδικευμένων χρηστών, όσο και για το ευρύτερο κοινό ανά τον κόσμο, δίδοντας νέα ζωή στο υλικό του παρελθόντος. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στους ερευνητές και τους φοιτητές Κλασικής Φιλολογίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας, αλλά και σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης, εμπλουτίζοντας και ανανεώνοντας τη διδακτική μεθοδολογία, αφού η χρήση του θα προσφέρει μια εντελώς νέα, σύγχρονη και ευχάριστη εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων που είναι παραδοσιακά δυσνόητα για τους μαθητές. To έργο εφαρμόστηκε πιλοτικά σε συνεργασία με μαθητές και καθηγητές, ενώ τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Σημειώνεται ότι η ψηφιακή βιβλιοθήκη θα είναι ανοικτή στο διαδίκτυο και ελεύθερα προσβάσιμη σε όλους.

Η Ψηφιακή Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της «Διόπτρας», της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Κυπριακού Πολιτισμού του Ινστιτούτου Κύπρου. Η «Διόπτρα» αναπτύσσεται σταδιακά και έχει ως στόχο την καταγραφή, την έρευνα και τη διάχυση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου. Υπό την επίβλεψη κορυφαίων επιστημόνων, ερευνητικές ομάδες αναπτύσσουν και εφαρμόζουν προηγμένες τεχνολογίες και επιστημονικές εφαρμογές στη μελέτη και τη διάσωση πολύτιμων πτυχών της ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου. Η Ψηφιακή Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία θα διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και φιλοδοξεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για ένα ευρύ φάσμα χρηστών σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και εκτός αυτής.