Ελένη Μαντζουράνη, Ναννώ Μαρινάτου (επιμ.), Σπυρίδων Μαρινάτος 1901-1974. Η ζωή και η εποχή του, εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2014, 464 σελ.

ISBN: 978-960-354-338-1

Το βιβλίο Σπυρίδων Μαρινάτος 1901-1974: Η ζωή και η εποχή του είναι ο τόμος των Πρακτικών του διήμερου επιστημονικού συνεδρίου που οργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη μνήμη του αείμνηστου Καθηγητή και Ακαδημαϊκού Σπυρίδωνα Μαρινάτου στις 22 και 23 Ιουνίου 2012.

Περιλαμβάνει προσωπικές μαρτυρίες της σχέσης σημαντικών αρχαιολόγων, που υπήρξαν μαθητές ή/και συνεργάτες του, με τον Μαρινάτο στη μακρά θητεία του τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, μελέτες για την ουσιαστική παρουσία του στο πανεπιστήμιο, τις κορυφαίες επιστημονικές συμβολές του στην Αιγαιακή Αρχαιολογία με τις ανασκαφές του στην Κρήτη, τη Σαντορίνη, την Πελοπόννησο και αλλού, εργασίες που αναδεικνύουν την πρωτοπόρα σκέψη του σε ποικίλους τομείς της αρχαιολογικής και μουσειακής έρευνας, καταγραφές και αναλύσεις της πολυσχιδούς και πολυεπίπεδης προσωπικότητάς του μέσα από τη μελέτη αρχειακού υλικού για την ενεργό συμμετοχή του στην πολιτική, κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα της πατρίδας μας, καθώς και τις διαπροσωπικές σχέσεις του με σπουδαίους ανθρώπους της εποχής του.

Οι συγγραφείς των κειμένων προσεγγίζουν με νηφαλιότητα και κριτική σκέψη τις διαφορετικές πτυχές της ζωής και της προσφοράς του Μαρινάτου.

Τον τόμο επιμελήθηκαν η Ελένη Μαντζουράνη, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, και η κόρη του Ναννώ Μαρινάτου, Καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Illinois του Chicago.