Ελένη Μπόμπου-Πρωτοπαπά, Αγαμέμνων Σλήμαν. «Ο περιπόθητος υιός», Εκδόσεις Αρχείο, Αθήνα 2017, σελ. 74. ISBN 978-618-5234-10-2

Ο Αγαμέμνων, γιος του Ερρίκου και της Σοφίας Σλήμαν, έζησε μια έντονη ζωή μεταξύ Αθήνας, Παρισίων και Νέας Υόρκης, απασχολώντας συχνά την κοινωνία της Ελλάδας και τη διεθνή, κυρίως με τον πρώτο γάμο του αλλά και με την ανάμειξή του στα πολιτικά πράγματα.

Πολύ λίγα στοιχεία υπάρχουν για να υποστηρίξουν μια βιογραφία του. Η Ελένη Μπόμπου-Πρωτοπαπά ασχολήθηκε ξανά στο παρελθόν με τη διάσημη οικογένεια (Σοφία Εγκαστρωμένου-Σλήμαν, Γράμματα στον Ερρίκο, Καστανιώτης 2005) και αυτή τη φορά, αντλώντας πάλι όλο το υλικό της από το Αρχείο Σλήμαν της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, συνέθεσε την προσωπογραφία του «περιπόθητου υιού» –όπως τον αποκαλούσε ο πατέρας του– ο οποίος, παρά την καταγωγή του και τη φήμη του, δεν παρέμεινε τόσο γνωστός μέχρι τις μέρες μας.