Επιστρέφουν σήμερα Τετάρτη 7 Μαΐου στη Μυτιλήνη από την Αθήνα, συντηρημένοι, 40 από τους 51 πίνακες του μεγάλου λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Οι υπόλοιποι 11 θα παραμείνουν στα εργαστήρια συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού αφού οι αλλοιώσεις και οι φθορές (εξαιτίας μυκητιάσεων και μικροοργανισμών) σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας ομάδας συντηρητών είναι σημαντικές και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Η επιστροφή τους θα ολοκληρωθεί στα τέλη του καλοκαιριού.

Το Μουσείο Θεόφιλου στη Βαρειά της Μυτιλήνης μετά την επισκευή του και τον εκσυγχρονισμό θέρμανσης και φωτισμού μέσω ΕΣΠΑ πληροί πλέον όλες τις προϋποθέσεις ώστε να μην υπάρχουν στο μέλλον τέτοιου είδους φθορές στους πίνακες εξαιτίας κακών ενδογενών περιβαλλοντικών συνθηκών.