Βασίλης Κ. Γούναρης (επιστ. επιμ.), Ήρωες των Ελλήνων: οι καπετάνιοι, τα παλικάρια και η αναγνώριση των εθνικών αγώνων (19ος-20ός αιώνας), έκδ. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2014, 340 σελ.

ISBN 978-960-6757-85-3

Η έκδοση παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αναγνώρισε τη συμβολή των μαχητών σε τρεις κεφαλαιώδους σημασίας τομές της ελληνικής πολεμικής ιστορίας, τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, το Μακεδονικό Αγώνα και την Εθνική Αντίσταση, οι οποίοι βασίστηκαν αποκλειστικά στη συμμετοχή εθελοντών.

Οι δυσκολίες στην καταμέτρηση, αξιολόγηση, ηθική και υλική επιβράβευση όσων συμμετείχαν, οι τυχόν μεροληψίες, παραγνωρίσεις, αδικίες αλλά και γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες, διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κλήθηκε να λειτουργήσει το χειμαζόμενο τις περισσότερες φορές ελληνικό κράτος, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανάγκη της αναγνώρισης, την οποία κατέστησε διαχρονικό αντικείμενο πολιτικής διαχείρισης με πολλές προεκτάσεις.