Στο ΕΣΠΑ, με απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά και συνολικό προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, εντάχθηκε το έργο της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών.

Το έργο αφορά στην ανάδειξη, ανάπλαση και συντήρηση του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, και συγκεκριμένα του ιερού του Απόλλωνος, του ιερού της Αθηνάς Προναίας, του Γυμνασίου και της Κασταλίας.

Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να πραγματοποιηθούν δράσεις τοπογράφησης των ορίων του τεμένους του Απόλλωνα και της περιοχής του Μουσείου, συντήρησης ψηφιδωτών δαπέδων και καθαρισμού-στερέωσης επιφανειών μνημείων, κατασκευής και τοποθέτησης του αντιγράφου του ορειχάλκινου στηρίγματος του τρίποδα των Πλαταιών.

Επίσης, μέσω του έργου προβλέπονται παρεμβάσεις αναβάθμισης της λειτουργικότητας και της αισθητικής του αρχαιολογικού χώρου καθώς και ορισμένες παρεμβάσεις, που στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.