Υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων με τη συνδρομή και την τεχνολογική υποστήριξη του Αμερικανικού Woods Hole Oceanographic Institution πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1-18 Οκτωβρίου στην περιοχή των Αντικυθήρων. Στόχος της ήταν η υποβρύχια αρχαιολογική επισκόπηση του θαλάσσιου χώρου του νησιού και ο εντοπισμός ενάλιων αρχαιολογικών καταλοίπων, ο επανεντοπισμός και η τεκμηρίωση της θέσης του γνωστού Ναυαγίου των Αντικυθήρων και η αξιολόγηση της αποκλειστικής χρήσης κλειστών καταδυτικών κυκλωμάτων στην υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της υποβρύχιας έρευνας επανεντοπίστηκε η θέση του γνωστού Ναυαγίου των Αντικυθήρων και διαπιστώθηκε ότι στο βυθό υπάρχουν ακόμα ολόκληροι και θραυσμένοι αμφορείς, ενώ εντοπίστηκε και τμήμα κεράμου. Εντυπωσιακά και ενδεικτικά για τον τρόπο βύθισης του πλοίου είναι τα μολύβδινα μέλη άγκυρας (στύπος και σύνδεσμος), τα οποία τεκμηριώθηκαν και ανελκύστηκαν.

Κατά την ενδελεχή έρευνα εντοπίστηκαν μικρά κεραμικά σύνολα, πιθανά τυχαίες απορρίψεις και όχι τμήματα φορτίου από ναυάγια, καθώς και τα αποσπασματικά κατάλοιπα νεότερου ναυαγίου στα βόρεια του νησιού. Το μεγαλύτερο τμήμα του νεότερου ναυαγίου βρίσκεται πιθανότατα σε μεγαλύτερο βάθος πέραν της περιοχής που ερευνήθηκε.

Η εφαρμογή των συσκευών των κλειστών κυκλωμάτων ήταν λίαν αποτελεσματική. Σε οκτώ εργάσιμες ημέρες διερευνήθηκε η περίμετρος του νησιού (30 χλμ. περίπου) μέχρι την ισοβαθή των -40 μ. Σε αντιπαραβολή ο απαιτούμενος χρόνος για καταδύσεις με συμβατικές μορφές κατάδυσης θα ήταν υπερ-δεκαπλάσιος.

Η έρευνα διεξήχθη υπό τη Διεύθυνση της ΕΕΑ δια της Προϊσταμένης της Δρος Αγγελικής Γ. Σίμωσι, με επιστημονικό υπεύθυνο το Δρα Θεοτόκη Θεοδούλου, καταδυόμενο αρχαιολόγο. Επικεφαλής από πλευράς του Woods Hole ήταν ο Δρ Brendan Foley, αρχαιολόγος-τεχνολόγος.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τριετούς Συμφωνίας Συνεργασίας της ΕΕΑ και του Αμερικανικού Woods Hole Oceanographic Institution για τη χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο από τον όρμο Κισσάμου στη δυτική Κρήτη μέχρι τα Αντικύθηρα.