Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η συντήρηση και αποκατάσταση του κάστρου των Βατίκων στη Λακωνία, με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1.750.000 ευρώ.

Το κάστρο των Βατίκων είναι κτισμένο σε φυσικά οχυρή θέση στην κορυφή λόφου, ο οποίος δεσπόζει στην περιοχή σε σημείο απόλυτα στρατηγικό που ελέγχει τον Λακωνικό κόλπο μέχρι το στενό Κυθήρων και Ελαφονήσου και την ευρύτερη χερσαία περιοχή και έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος.

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει εργασίες συστηματικής ανασκαφικής έρευνας, τόσο στο εσωτερικό του κάστρου όσο και στον γύρω από αυτόν χώρο, ενίσχυση των θεμελίων του περιμετρικού τοίχου από την εξωτερική πλευρά, στερέωση όλων των σωζόμενων τοίχων, συντήρηση-στερέωση της άνω απόληξης των τοίχων.

Επίσης, αποκατάσταση κατεστραμμένων παρειών τοίχων, κατασκευή νέων τοίχων ή προσθηκών στους σωζόμενους, για την αντιμετώπιση στατικών προβλημάτων, ενίσχυση υφιστάμενων θόλων και αποκατάσταση της θολοδομίας των κτηρίων Α και Ζ, αποκατάσταση του μετώπου του νοτίου τόξου του κτιρίου Δ, διάνοιξη όλων των αποφραγμένων ανοιγμάτων, διατήρηση και συντήρηση αρχικών αρμολογημάτων, επιχρισμάτων και δαπέδων και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων επισκεπτών.