Θέση διδάσκοντα στο αντικέιμενο της Αρχαίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας προκήρυξε το Πανεπιστήμιο του St. Andrews (Σκωτία, Η.Β.). Η θέση προσφέρεται σε κατόχους διδακτορικού με καλό βαθμό πρώτου πτυχίου, ειδικευμένους στην Αρχαία Ιστορία, την Αρχαιολογία ή συναφές αντικείμενο. Ιδιαίτερα εκτιμώνται η διδακτική εμπειρία και η δυνατότητα διδασκαλίας ανασκαφικών τεχνικών.

Πρόκειται για θέση με σύμβαση που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι την 31η Μαϊου 2013. Ο ετήσιος μισθός κυμαίνεται μεταξύ £30.122 και £31.020.

Αιτήσεις (με αναφορά στον κωδικό θέσης SB1035) γίνονται δεκτές μέσα από τον σχετικό ιστότοπο. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο +44 1334 462571 για την αποστολή έντυπης φόρμας αίτησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 29 Μαΐου 2012

Πληροφορίες στο τηλ. +44 1334 462600 και το email. classicshos@st-and.ac.uk