Ένα μουσείο κατεδαφίζεται, στη θέση του όμως αφήνει κάτι πολύ πιο σημαντικό: χώρο για την ανάδειξη του ιστού της αρχαίας πόλης της Πέλλας. Το παλιό κτίριο, που βρίσκεται μέσα στον αρχαιολογικό χώρο Πέλλας, χτίστηκε τη δεκαετία του ’60 και ανήκε στον ΕΟΤ. Παραχωρήθηκε στην αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία το μετασκεύασε σε μουσείο.

Έκτοτε επισκευάστηκε πολλές φορές, για να καταλήξει σήμερα να είναι ένα άδειο κτίριο, αφού τα πάντα, εκθέματα, υπηρεσίες, αποθήκες, έχουν μεταφερθεί στο νέο Μουσείο της Πέλλας, όπου εκτίθενται περισσότερα από 3.000 αντικείμενα. Γεγονός που δεν θα μπορούσε με τίποτα να ανταγωνιστεί το παλιό μουσείο, όπου τα εκθέματα δεν ξεπερνούσαν τα 250. Εξάλλου, δεν είναι ένα κτίριο που αξίζει να συντηρηθεί.

«Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τον “συντηρητισμό” που λέει να μην γκρεμίζεται τίποτα και να καθαριστούν οι αρχαιολογικοί χώροι από τέτοια κτίρια», δήλωσε η Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΤ Λίνα Μενδώνη, στη χτεσινή συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), εξαίροντας ταυτόχρονα την πρωτοβουλία της επιστημονικής επιτροπής και της ΙΖ′ ΕΠΚΑ να αναπτυχθεί ένα σημαντικό κομμάτι του αρχαιολογικού χώρου.

Τη σύμφωνη γνώμη της έδωσε και η Μαρία Λαγογιάννη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠΠΟΤ, με το σκεπτικό ότι η κατεδάφιση είναι απαραίτητη για την ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας. Για να μην ξεχαστεί όμως και το έργο που επί χρόνια επιτελούσε το κτίριο, πρότεινε να τοποθετηθεί μια ενημερωτική πινακίδα στο νέο μουσείο με την καταγραφή της ιστορίας του.

Η κατεδάφιση γίνεται για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση – ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Πέλλας και περιοχής της, Β′ φάση».