Στην τελική ευθεία για να εντοπίσει τα οστά της Μόνα Λίζα υποστηρίζει ότι βρίσκεται ο ιταλός ερευνητής Σιλβάνο Βιντσέτι. Σε κρύπτη που εντόπισε ύστερα από έρευνα δύο εβδοµάδων σε εγκαταλελειµµένο µοναστήρι εικάζει πως βρίσκεται ο τάφος της Λίζα Γκεραρντίνι ντελ Τζιοκόντο, η οποία σύµφωνα µε την πλέον επικρατούσα θεωρία αποτέλεσε το µοντέλο για ένα από τα διασηµότερα έργα τέχνης, τη «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

Με τη βοήθεια ραντάρ, χαρτών και γραπτών πηγών, ο ερευνητής οδηγήθηκε στο δάπεδο της Μονής της Αγίας Ούρσουλας στη Φλωρεντία, όπου κάτω από το τσιµεντένιο δάπεδο -και µια παλαιότερη στρώση από τούβλα- βρήκε δύο κρύπτες κοντά στην Αγία Τράπεζα. Αν και φαίνεται πως η µία είναι παλαιότερη από την άλλη, εκτιµά ότι η µία εκ των δύο αποτελεί τον τάφο της Λίζα Γκεραρντίνι. Ωστόσο παραδέχεται πως έχει ακόµη πολύ δρόµο έως ότου ανοίξει τους τάφους και προχωρήσει στην ανακοµιδή των οστών.