Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο EΜUNI Σλοβενίας προκηρύσσουν την έναρξη θερινού εντατικού προγράμματος με θέμα τις Ευρωμεσογειακές-Αιγαιακές Σπουδές.

Τόπος – Διάρκεια:Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε δύο τμήματα, το πρώτο με διάρκεια 1-15 Ιουλίου στην Άνδρο και το δεύτερο με διάρκεια 20 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου στους Δελφούς.

Λεπτομέρειες προγράμματος: Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και καλύπτουν τα αντικείμενα της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της γλωσσολογίας, της ανθρωπολογίας, της συντήρησης, της αρχαίας και σύγχρονης τέχνης και των νέων τεχνολογιών στην πολιτιστική κληρονομιά. Οι φοιτητές αξιολογούνται μέσω παρουσιάσεων, εργασιών και γραπτών εξετάσεων στο τέλος κάθε τμήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται ένας αριθμός διδακτικών μονάδων καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πληροφορίες:
Καθ. Ι. Λυριτζής
, συντονιστής προγράμματος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (www.rhodes.aegean.gr),
Δρ. Α. Βαφειάδου, εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Anna Gargiulo, Πανεπιστήμιο ΕΜUΝΙ Σλοβενίας (www.emuni.si)

Τηλ.: +386 (0)5 671 36 00