Γεύση από Βυζάντιο θα πάρουν οι ΗΠΑ το 2013. Αφορμή θα είναι η μεγάλη έκθεση που θα διοργανώσει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο της διεθνούς προβολής της χώρας μέσω της ανάδειξης της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της.
Τα εκθέματα θα προέρχονται από το σύνολο των αρχαιολογικών υπηρεσιών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των περισσοτέρων εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, καθώς και των τριών μουσείων που διαθέτουν μοναδικές συλλογές για τη βυζαντινή περίοδο: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και Μουσείο Μπενάκη.
Η έκθεση, η οποία στόχο έχει να αναδείξει την ελληνικότητα του Βυζαντίου, θα είναι αρθρωμένη πάνω σε ένα χρονολογικό καμβά ο οποίος καλύπτει όλη τη βυζαντινή περίοδο (330-1453) και επιτρέπει την παράλληλη ανάπτυξη ειδικών θεμάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως: η υποδοχή και η αφομοίωση της αρχαίας ελληνικής τέχνης, η συμβολή των ελληνικών κειμένων στην ανάπτυξη της παιδείας, η κωδικοποίηση της υστερορωμαϊκής νομοθεσίας, η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία κ.ά.
Ο επισκέπτης θα μπορεί να περιηγηθεί σε επιλεγμένα κέντρα της βυζαντινής αυτοκρατορίας όπως η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Θήβα, η Άρτα, η Κόρινθος, ο Μυστράς, η Ρόδος και η Κρήτη, με σκοπό και την τουριστική προβολή τους. Την εκθεσιακή διαδρομή προσανατολίζουν οι δυο καθοριστικές για τη φυσιογνωμία της αυτοκρατορίας παράμετροι: η ελληνική γλώσσα ως φορέας πολιτισμού και μνήμης και ο διάλογος της αυτοκρατορικής εξουσίας με την εκκλησία.

Διοργάνωση
Για τη διοργάνωση της έκθεσης έχει συγκροτηθεί άμισθη δωδεκαμελής επιστημονική επιτροπή στην οποία μετέχουν η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας, η διευθύντρια βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων, οι διευθυντές των τριών μουσείων, η διευθύντρια του ΕΚΕΒΥΜ, καθηγητές πανεπιστημίου, καθώς και άλλα στελέχη του υπουργείου.
Το κόστος θα καλυφθεί στο σύνολό του από χορηγούς, ενώ τη διαχείριση του συνολικού ποσού θα έχει η δωδεκαμελής επιστημονική επιτροπή.