Οι ομοιότητες εθίμων, δοξασιών και τελετουργιών σε διάφορους πολιτισμούς διαφορετικών γεωγραφικών θέσεων είναι συχνά εντυπωσιακές και, αν χειριστούμε με μεγάλη προσοχή τις πληροφορίες που μας δίνουν, μπορεί να καταλάβουμε πολλά πράγματα.
Αυτά τα λέω γιατί πρόσφατα διάβασα πως στην Ταϊτή οι μεγάλοι αρχηγοί των φυλών δεν επιτρεπόταν να μετακινούνται πεζή, δηλαδή να πατούν το χώμα, γιατί θεωρούσαν ότι, με τη δύναμη της ενέργειας που τους διέκρινε, θα καθιστούσαν ιερή την κάθε σπιθαμή γης που θα πατούσαν.
Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το κείμενο, μου ήρθε αυτόματα στο νου ο θρίαμβος των Ρωμαίων αρχηγών, τους οποίους σήκωναν επάνω στην ασπίδα για να μην πατάνε στη γη.