Η «Αρχαιολογία» συνεχίζει διαδικτυακά την πολιτιστική της δραστηριότητα, ενημερώνοντας τους αναγνώστες – φίλους της μέσα από τον ιστότοπο “Αρχαιολογία Online” (www.arxaiologia.gr).

Για να κοινοποιήσετε τη δική σας διοργάνωση αρχαιολογικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος, να δημοσιεύσετε περίληψη της διδακτορικής διατριβής σας ή να παρουσιάσετε εργασία σας επικοινωνήστε στις διευθύνσεις [email protected], [email protected]