Ιστορική χαρακτηρίζεται η νεοανακοινωθείσα συνεργασία της ομάδας του Παλαιστίνιου αρχαιολόγου δρα Hamdan Taha με εκείνη του Αμερικανού συναδέλφου του δρα Donald Whitcomb (Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών, Σικάγο) στα πλαίσια της ανασκαφής του ανακτόρου του Χισάμ στην Ιεριχώ.

Το ημιτελές ανάκτορο που χρησιμοποιήθηκε μόνο τον 8ο αι. μ.Χ. ανήκει στα νεότερα στρώματα της πόλης που φέτος γιορτάζει τα 10.000 χρόνια της. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της ανασκαφικής έρευνας ενώ, με την έλευση και της αμερικανικής ομάδας, οι ερευνητές προσδοκούν να βρουν ενδείξεις συμπληρωματικών περιόδων κατοίκησης. Μέχρι σήμερα, η κεραμική από τον χώρο της Ν. πύλης του συγκροτήματος δείχνει ότι η χρήση του χώρου ίσως επεκτάθηκε μέχρι και τον 13ο αι. αλλά η συστηματοποίηση του χρονολογικού ορίζοντα παραμένει ακόμα ένα ζήτημα προς επίλυση. Έτσι, εικάζεται ότι το ανάκτορο μπορεί να είχε αποτελέσει το κέντρο μιας κατοίκησης δομημένης με βάση της ισλαμική παράδοση, ενώ η έρευνα θα επικεντρωθεί στη Β. πύλη του χώρου.

Οι αρχαιότητες της Ιεριχούς, που σήμερα ανήκει στα παλαιστινιακά εδάφη, έχουν θεωρηθεί απειλούμενες αν και οι ανασκαφές στο χώρο ήταν, τουλάχιστον από τον 19ο αι., συστηματικές. Η ίδια η Παλαιστινιακή Αρχή έχει διενεργήσει ανασκαφές σε διάφορα τμήματα της θέσης, κάποια από τα οποία θα συνεχίσουν να ερευνώνται και κατά τις προσεχείς περιόδους.

Πηγή: Μa’ an News Agency, 15/01/11
Ζ.Ξ.