Βρίσκονται µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Είναι επτά κοσµήµατα αρχιτεκτονικής φορτωµένα µε βαριά ιστορία, που αντί να αποτελούν καµάρια για τις πόλεις τους µοιάζουν µε ανοιχτές πληγές καθώς έχουν αφεθεί στο έλεος του χρόνου, της ασυνεννοησίας και της έλλειψης στρατηγικής για την αξιοποίηση της πλούσιας αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς.

Αποτέλεσµα; Ο χρόνος να αναλώνεται σε προτάσεις και να µην υλοποιείται καµία, και χάνεται η ευκαιρία αξιοποίησής τους. Ευτυχώς σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και τα χρήµατα και οι ιδέες, ίσως κάποιες κοµβικές κινήσεις για να αναδιατάξουν τον χάρτη και τα αναδείξουν σε ζωτικές λύσεις που θα αναβαθµίσουν την καθηµερινότητα των κατοίκων.

Οδός Σχολείου, Πλάκα. Στο βιβλίο «Χειµώνας του‘41», ο συγγραφέας ∆ηµήτρης Ψαθάς περιγράφει γλαφυρά σκηνές απ’ τον λιµό της Αθήνας και τα χρόνια που εκατοντάδες άνθρωποι πέθαιναν από την πείνα και την ανέχεια. Τα ιστορικά µαγειρεία της οδού Σχολείου 4 στην Πλάκα έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη διάσωση πολλών κατοίκων _ αν και σήµερα η εγκατάλειψη δεν προδίδει το ιστορικό παρελθόν τους. Εδώ έβραζαν τα καζάνια που τα µοίραζαν στις γειτονιές της Αθήνας και µάλιστα η ∆όρα Στράτου είχε οργανώσει πολλά από τα συσσίτια. Ο Άλκης Ράφτης, πρόεδρος του Θεάτρου Ελληνικών Χορών «∆όρα Στράτου», που στεγάζεται και λειτουργεί σχεδόν δίπλα στο µονώροφο εγκαταλειµµένο κτίριο των µαγειρείων κάνει τις δικές του παρατηρήσεις _ αφού έπειτα από δική του παρέµβαση το θέµα επανήλθε στην επιφάνεια: «Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, αυτό το κτίριο υπήρξε το σηµαντικότερο της πόλης. Το ξέρω και από τις διηγήσεις των γονιών µου αφού είµαστε πολύ παλιά πλακιώτικη οικογένεια. Σήµερα το κτίριο και όλο το οικόπεδο (όπου έχουν βρεθεί και αρχαία) ανήκει στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων. Πριν από καµιά δεκαριά χρόνια υπήρχε το σχέδιο να γίνει σχολείο ενώ σήµερα το µισό έχει µετατραπεί σε γήπεδο του µπάσκετ. Γνώµη µου είναι πως πρέπει να γίνει Μουσείο Κατοχής αφού από εκείνη την ιστορική περίοδο δεν αποτυπώνεται τίποτε σήµερα. Λάβετε υπόψη πως η Πλάκα είναι και τουριστική περιοχή και άραθα έχει τηδική του αξία ένα Μουσείο της Κατοχής για να το βλέπει ο κόσµος», σηµειώνει στα «ΝΕΑ».

Πηγή: Τα Νέα, Μ. Αδαμοπούλου, 10/1/11