Η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας (École française d’Athènes) θα χορηγήσει περίπου 60 υποτροφίες σε υποψηφίους διδάκτορες, γαλλικής ή άλλης υπηκοότητας, η ερευνητική εργασία των οποίων απαιτεί την παραμονή τους στην Αθήνα ή και τις περιοχές όπου εκτείνεται η επιστημονική δραστηριότητα της Σχολής.
Πρόκειται για υποτροφίες κυρίως μηνιαίας ή δίμηνης διάρκειας εντός της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011.

Η υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως υποψήφιοι διδάκτορες και να έχουν ερευνητικό αντικείμενο σε κάποιο από τα εξής πεδία:
– Αιγαιακή προϊστορία και πρωτοϊστορία
– Αρχαίος ελληνικός κόσμος
– Μεσαιωνικός, νεώτερος και σύγχρονος ελληνικός και βαλκανικός κόσμος.

Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης και κατάθεση βιογραφικού σημειώματος, υπομνήματος για την έρευνα που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, σύντομη παρουσίαση της εκπονούμενης διατριβής, έκθεση του επόπτη καθηγητή ή άλλες συστάσεις.
Ο φάκελος του υποψηφίου πρέπει να κατατεθεί έως τις 15 Οκτωβρίου 2010 μέσω του δικτυακού τόπου
www.efa.gr/Actualites/acc_actualites.htm

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ.: 210 3679904
e-mail: Bourses@efa.gr