Από το 2002, ένα τεχνολογικό πρόγραμμα όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η ψηφιακή αποτύπωση των σπουδαιότερων αρχιτεκτονικών και ιστορικών μνημείων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το φιλόδοξο πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της οργάνωσης CyArk, έμπνευσης του Ιρακινού Ben Kacyra, και αποτελεί το πλαίσιο εφαρμογής μιας νέας τεχνολογίας ηλεκτρονικής σάρωσης σε μεγάλη κλίμακα, που επιτρέπει την ψηφιακή αποτύπωση κτιρίων μεγάλης κλίμακας στις λεπτομέρειές τους. Με βάση τη νέα τεχνολογία, που βασίζεται στη χρήση λέιζερ, τρισδιάστατα μοντέλα των κτιρίων με εμφανείς τις κατασκευαστικές τους λεπτομέρειες (θεμελίωση, δόμηση, συστήματα αντιστήριξης κ.α.) είναι δυνατόν να κατασκευαστούν αλλά και να αποθηκευθούν σε μια μεγάλη δικτυακή τράπεζα πληροφοριών, απαραίτητη όσους ασχολούνται με θέματα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων.

Αφορμή για την πραγματοποίηση της ιδέας του Kacyra στάθηκε η ανατίναξη των κολοσσιαίων αγαλμάτων του Βούδα στο Bamiyan από τους Ταλιμπάν το 2001. Η οριστική απώλεια των σημαντικών αυτών μνημείων ώθησαν τον επιστήμονα στη σκέψη ότι μια πιθανή αποτύπωσή τους μέσω τρισδιάστατης σάρωσης θα είχε συντελέσει στη διάσωση της τεχνολογίας με την οποία κατασκευάστηκαν αλλά και θα είχε επιτρέψει την ανακατασκευή τους. Έτσι ιδρύθηκε η CyArk, μη κερδοσκοπική οργάνωση με στόχο την ένταξη όλων των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε μια μεγάλη, ψηφιακή βάση πληροφοριών – μια ψηφιακή κιβωτό.

Με βάση την ανάγκη για διατήρηση της τεχνολογικής γνώσης του παρελθόντος όπως διαφαίνεται από τα μνημεία, το πρόγραμμα της CyArk κατευθύνθηκε στην αποτύπωση κτιρίων που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω αιτιών όπως η απειλή λόγω πολιτικής αστάθειας σε ορισμένες περιοχές, ακραίων φυσικών φαινομένων,  περιβαλλοντικής καταστροφής κ.α. Εκτός από τον καθαρά χρηστικό ρόλο της βάσης πληροφοριών που καταρτίζεται μέσα από το πρόγραμμα, η CyArk προβλέπει τη δυνατότητα πρόσβασης του ευρέος κοινού στα τρισδιάστατα μοντέλα, ενώ μέσα στους στόχους της οργάνωσης είναι και η χρήσω των προπλασμάτων αυτών στη δημιουργία «ταξιδιών» εικονικής πραγματικότητας. Μέχρι σήμερα, στην ψηφιακή κιβωτό είναι ενταγμένα κτίρια της Πομπηίας, των αρχαίων αιγυπτιακών Θηβών (Λούξορ), μνημεία των Μάγια από το Chichen Itza και ο Πύργος της Πίζας. Σε πέντε μόλις χρόνια μάλιστα, ο Kacyra ευελπιστεί ότι στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται στο σύνολό τους τα 500 μνημεία που έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO ως χαρακτηριστικά της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πηγή: Καθημερινή, 15/11/09

Ζ.Ξ.