Τον προβληματισμό αρχαιολόγων και ιστορικών της τέχνης του μεσαίωνα προκάλεσε με την εύρεσή της μια αινιγματική πέτρινη πλάκα που ήρθε στο φως στην περιοχή Temple της Σκωτίας.

Η απρόσμενη αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών για την ενίσχυση του εξωτερικού τοίχου ενός ερειπωμένου ναού του 12ου αι. Η πλάκα, που συνδέεται με ταφική χρήση φέρει ανάγλυφες παραστάσεις εφαπτόμενων ομόκεντρων κύκλων που συναντώνται σε μνημεία των Βίκινγκς, κελτικά ανάγλυφα και μεσαιωνικές επιτύμβιες διακοσμήσεις.
Αμέσως μετά την αποκάλυψη, οι επικεφαλής των εργασιών προέβησαν σε επαφές με εμπειρογνώμονες οι οποίοι δρουν κάτω από την εποπτεία των οργανισμών Historic Scotland και East Lothian Council.
Σύμφωνα με τον ιστορικό και συγγραφέα John Ritchie, τα μοτίβα του ευρήματος είναι αποδοσμένα συνοπτικά, αν και η πρωτοτυπία τους τα καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, καθώς ηλιακά σύμβολα των Βίκινγκς συνδυάζονται με ιδιόμορφους κελτικούς σταυρούς. Με τη σειρά του ο ειδικός David Connoly χρονολογεί το αντικείμενο στον 13ο με 14ο αι. μ.Χ. « Η θέση είναι σημαντική καθώς συνδέεται με την Έδρα των Ναϊτών της Σκωτίας […]. Με βάση την κατάστασή του, το μνημείο θα πρέπει να ήταν τοποθετημένο στο εσωτερικό της εκκλησίας, η οποία θα πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερη».

Πράγματι, ο οικισμός του Temple, στην περιοχή Midlothian έχει πάρει το όνομά του από τους Ναΐτες ιππότες οι οποίοι διατηρούσαν εκεί το αρχηγείο τους της Σκωτίας. Ο ερειπωμένος ναΐσκος που βρίσκεται σε κοιλάδα στη χαμηλότερη πλευρά του οικισμού αυτού είναι τμήμα ενός αβαείου που ιδρύθηκε από τους Ναΐτες μετά από παραχώρηση σε αυτούς γαιών από τον Δαυίδ τον Α΄ της Σκωτίας το 1127.
Όσο για την επιτύμβια πλάκα που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, μπορεί πράγματι να ανήκει σε κάποιον ιππότη που τάφηκε στο εσωτερικό του αβαείου.
« Μπορεί να ήταν Ναΐτης ή Ιωαννίτης, ή οποιοσδήποτε ιππότης που επιθυμούσε να ταφεί εκεί, ο θυρεός όμως δεν έχει προηγούμενο», αναφέρει ο Connoly. Αυτή η μοναδικότητα του ευρήματος όμως οδηγεί ορισμένους ερευνητές να αμφισβητήσουν τη σημασία και την αυθεντικότητά του. «Υπήρξαν οπωσδήποτε Ναΐτες εκεί, αυτό όμως μπορεί να είναι και πλαστό» αναφέρει ο ιστορικός Μichael Turnbull σε σχέση με το μνημείο. Προς το παρόν πάντως, μόνο η μελλοντική έρευνα μπορεί να φέρει στο φως περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα και τη σημασία του.

Πηγή: Scotsman.com, 27/10/2009

http://news.scotsman.com/scotland/Mystery-stone-found-near-church.5767821.jp

Ζ.Ξ.