Το πρόγραμμα «Das Berliner Skulpturennetzwerk – Kontextualisierung und Übersetzung antiker Plastik» έχει στόχο την τεκμηρίωση, τη δημιουργία βάσης δεδομένων, την επιστημονική ερμηνεία, την παρουσίαση και τη δημοσίευση αρχαίων γλυπτών και γύψινων εκμαγείων της Συλλογής Αρχαιοτήτων των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου και της Συλλογής Γύψινων Εκμαγείων του Ινστιτούτου Κλασικής Αρχαιολογίας του Freie Universität στο Βερολίνο.
Η τεκμηρίωση και η δημιουργία βάσης δεδομένων αφορά το σύνολο των γλυπτών και των γύψινων εκμαγείων των δύο συλλογών, καθώς και του σχετικού αρχειακού υλικού και των ανασκαφικών δεδομένων. Επιλεγμένα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν το 2011 σε μεγάλη έκθεση του Μουσείου της Περγάμου (που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαδραστικές, ψηφιακές, τρισδιάστατες παρουσιάσεις των αρχαιολογικών μνημείων της πόλης της Περγάμου). Με το τρισδιάστατο εικονικό μοντέλο αναπτύσσεται για πρώτη φορά ένα ερευνητικό εργαλείο που, πέρα από την καταγραφή των ανασκαφικών αποτελεσμάτων, καθιστά δυνατή την αναπαράσταση της γνωστής πόλης της Περγάμου, της ευρύτερης περιοχής συμπεριλαμβανομένης της αρχαίας χλωρίδας της καθώς και των εκθεσιακών συμφραζομένων των μαρμάρινων γλυπτών της Περγάμου. Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει τη βάση μιας μακροπρόθεσμης ανάπτυξης νέων τρόπων παρουσίασης για τις περιοδικές και τις μόνιμες εκθέσεις της Συλλογής Αρχαιοτήτων του Βερολίνου.
Το πρόγραμμα «Berliner Skulpturennetzwerk» αποτελεί μία πλατφόρμα επιστημονικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και απευθύνεται στους εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην έρευνα της Αρχαίας Ελληνικής-Ρωμαϊκής Γλυπτικής εντός και εκτός του Βερολίνου.

Για περισσότερες πληροφορίες
Δρ Johanna Fabricius
τηλ. 030/838-54187
e-mail: johanna.fabricius@fu-berlin.de
Συντονιστής ερευνητικού προγράμματος
Δρ Andreas Scholl, Διευθυντής της Συλλογής Αρχαιοτήτων των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου
τηλ. 030/2090-5200
e-mail: a.scholl@smb.spk-berlin.de