Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο διοργανώνει για 22η χρονιά στην Αθήνα (Κυδαθηναίων 14, Πλάκα) πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με θέμα «Εκπαίδευση στα Μουσεία» που απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν την έννοια της μουσειακής εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα  αρχίζει στις 14 Οκτωβρίου 2009 και έχει διάρκεια 200 ωρών, με θεωρητικό (120 ώρες) και πρακτικό μέρος (80 ώρες).

Τα θέματα-ερωτήματα του προγράμματος είναι τα εξής:
– Για ποιο λόγο αξιοποιούμε τα μουσεία στην εκπαίδευση;
– Ποιες είναι οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μουσεία;
– Πώς μελετάται, οργανώνεται και υλοποιείται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά στα μουσεία;
– Ποιες ερμηνευτικές τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο μουσείο;

Στο πλαίσιο της θεωρητικής κατάρτισης πραγματοποιούνται εισηγήσεις από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, αναλόγως με τη θεματική ενότητα.
Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης οι συμμετέχοντες καλούνται να παρακολουθήσουν και να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, αλλά και να μελετήσουν και να πραγματοποιήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ.: 210 3312995, εσωτερικό 109 (Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου), από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00.
e-mail: info@hcm.gr
Δικτυακός τόπος: www.hcm.gr