Το ίδρυμα International Foundation for Art Research (IFAR) δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του μια νέα και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ενότητα με θέμα το πολιτιστικό δίκαιο. Η ιστοσελίδα περιέχει μεταξύ άλλων τη βασική εθνική νομοθεσία 100 περίπου κρατών, διεθνείς συμβάσεις, επιλεγμένες δικαστικές αποφάσεις (κυρίως αμερικανικών δικαστηρίων) και στοιχεία επικοινωνίας με αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Α.Μ.

Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Αρχαιοτήτων
http://www.law-archaeology.gr/Index.asp?C=2