Το σπήλαιο των Λιμνών στα Καστριά Καλαβρύτων είναι το μεγαλύτερο σπήλαιο της περιοχής. Οι λίμνες του σπηλαίου, λόγω της ανομβρίας, έχουν πλέον αποξηρανθεί, οπότε ο χώρος θα μπορούσε να ερευνηθεί περαιτέρω.

Η μέχρι σήμερα υποτυπώδης έρευνα έδειξε ότι κατά τη Νεότερη Νεολιθική εποχή το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε πολύ, καθώς και τότε είχε λιγοστά νερά.

Σύμφωνα με τη σπηλαιολογική έρευνα πρόκειται για την κοίτη υπόγειου ποταμού μήκους 2.100 μ., που δεχόταν, συν τοις άλλοις, τα νερά από την καταβόθρα της πεδιάδας του Απανώκαμπου.