Το 2008, το βρετανικό Συμβούλιο για την έρευνα στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες Arts & Humanities Research Council απένειμε χρηματικό βραβείο ύψους 66.274₤ στο διετές πρόγραμμα με τίτλο “Network, relation, flow: imaginations of space in Herodotus’ History” (Δίκτυο, σχέσεις, ροή: αναπαραστάσεις του χώρου στην Ιστορία του Ηροδότου), επικεφαλής του οποίου είναι ο Elton Barker, λέκτορας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Christ Church College).

Με την οικονομική αυτή υποστήριξη του Arts & Humanities Research Council, ξεκίνησε το πρόγραμμα HESTIA, το οποίο επιχειρεί μια νέα προσέγγιση στους τρόπους σύλληψης του χώρου στον αρχαίο κόσμο. Συνδυάζοντας ποικίλες μεθόδους, διερευνά τους τρόπους που ο χώρος αναπαριστάται στην Ιστορία του Ηροδότου, σε σχέση με τα τοπωνύμια που αναφέρονται και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται. Το πρόγραμμα αναπτύσσει επίσης οπτικά εργαλεία (εικ. 1), προκειμένου να αποτυπώσει τις «βαθιές» τοπολογικές δομές του κειμένου, προχωρώντας πέρα από τους συνήθεις δισδιάστατους καρτεσιανούς χάρτες του αρχαίου κόσμου.

Π.Τ.