Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Χαϊδελβέργης, Archäologische Literatur – digital, www.ub.uni-heidelberg.de/Englisch/helios/fachinfo/www/arch/digilit/digilit.html, ημερ. επίσκεψης 7 Σεπτεμβρίου 2008.
Γερμανικά, αγγλικά
Ψηφιακή συλλογή, αρχαιολογική βιβλιογραφία

Από τον ιστότοπο της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης της Χαϊδελβέργης διατίθενται ελεύθερα 438 ψηφιοποιημένα αρχαιολογικά βιβλία από τις συλλογές της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης, με το πλήρες κείμενο και τις εικόνες τους.
Πρόκειται για επιλεγμένες αρχαιολογικές δημοσιεύσεις σε διάφορες γλώσσες από την εξαιρετικά πλούσια συλλογή Κλασικής Αρχαιολογίας της Βιβλιοθήκης της Χαϊδελβέργης (Sondersammelgebiet Klassische Archäologie), που εκδόθηκαν από τον 16ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα.

Την πρόσβαση διευκολύνει ένα ευρετήριο των διαθέσιμων κατηγοριών στις οποίες έχουν οργανωθεί τα βιβλία:
θέματα (ιστορία της επιστήμης, πολυάριθμα κείμενα περιηγητών, κ.ά.),
– περιηγητές (E. Dodwell, F. Ch. H. L. Pouqueville, W. Gell, O. M. von Stackelberg, κ.ά.)
– συγγραφείς (Adolf Furtwängler, Bernard de Montfaucon, Heinrich Schliemann, Theodor Wiegand)
– γεωγραφικές περιοχές (Αθήνα και Αττική, Ρώμη και Ιταλία, κ.ά.)
– ανασκαφές (Ολυμπίας, Περγάμου, Μιλήτου και άλλων περιοχών)
– μνημεία (αττικά επιτύμβια ανάγλυφα, ειδώλια, αγγεία, γλυπτική, χάλκινα, κ.λπ.)
– πολιτισμικές ενότητες (τέχνη και πολιτισμός των Ετρούσκων, μινωικός και μυκηναϊκός πολιτισμός, κ.ά.)
– άλλες δημοσιεύσεις (Winckelmannsprogramme der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin, ψηφιοποιημένα βιβλία σε συλλογές άλλων βιβλιοθηκών ή φορέων στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες – A. Böckh, M. Collignon, Th. Dempster, κ.ά.)
Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να ξεφυλλίσει τις συγκεκριμένες εγγραφές στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης και να επιλέξει το βιβλίο που τον ενδιαφέρει. Οι σελίδες κάθε βιβλίου παρέχονται συνήθως σε μορφή εικόνας (εκτός από ορισμένα ψηφιοποιημένα βιβλία, που παρέχονται και με μορφή κειμένου και και δυνατότητα αναζήτησης με σειρά χαρακτήρων σε όλο το περιεχόμενο), σε ανάλυση για εμφάνιση στην οθόνη και εκτύπωση, δυνατότητα ξεφυλλίσματος των σελίδων, πρόσβαση στα κεφάλαια και τις ενότητες και εισαγωγή σελιδοδεικτών, δυνατότητα εκτύπωσης όλου του βιβλίου ή επιλεγμένων σελίδων και αποθήκευσης του αρχείου (για τα έγγραφα pdf) και τα απαραίτητα μεταδεδομένα.
Ο δικτυακός τόπος παρέχει αυτόματη ενημέρωση για την προσθήκη νέων τίτλων.

Η ψηφιοποίηση και διάθεση των βιβλίων στον Παγκόσμιο Ιστό πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) με συμμετοχή πολλών γερμανικών επιστημονικών φορέων. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη βιβλιογραφικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο και τη δημιουργία ψηφιακών συλλογών για όλους τους επιστημονικούς τομείς, μεταξύ των οποίων και μιας ειδικής συλλογής για την Κλασική Αρχαιολογία. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η διάθεση όλων των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, ούτως ώστε για κάθε επιστημονική δημοσίευση να υπάρχει ένα τουλάχιστον διαθέσιμο αντίτυπο στη Γερμανία.

Κ.Χ.