Την πεποίθησή της ότι η συνέχιση των ερευνών στον αρχαίο Δορίσκο του Δήμου Φερών, στη Θράκη, θα αποκαλύψει έναν αρχαιολογικό χώρο μεγάλης ιστορικής σημασίας, εξέφρασε η Χρύσα Καραδήμα, αρχαιολόγος της ΙΘ´ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σε ομιλία της στη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης με θέμα «Αρχαιολογικές έρευνες στον Αρχαίο Δορίσκο».

Τα ευρήματα
Οι περισυλλογές που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια από την ΙΘ´ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έχουν αποκαλύψει πλήθος ευρημάτων που χρονολογούνται από τους Προϊστορικούς μέχρι τους Ύστερους Ελληνιστικούς Χρόνους (κεραμεική, ενσφράγιστες λαβές αμφορέων της γειτονικής Αίνου, της Θάσου και της Σαμοθράκης, νομίσματα Κλασικών και Ελληνιστικών Χρόνων, αποτμήματα αρχιτεκτονικών μελών και έναν μεγάλο αριθμό μικροαντικειμένων πήλινων και μετάλλινων), ενώ πλούσιο είναι το οικοδομικό υλικό των αρχαίων κτιρίων που αποκαλύπτεται με τις συνεχείς αρόσεις του χώρου. Ιδιαίτερο εύρημα μπορεί να χαρακτηριστεί ένα αργυρό διώβολο Σπαραδόκου, καθώς και ένα γυάλινο περίαπτο με δαιμονική μορφή που προέρχεται από την ανατολική Μεσόγειο.

Μοναδικό νόμισμα του Δορίσκου
Η Χ. Καραδήμα αναφέρθηκε, επίσης, στο μοναδικό νόμισμα του Δορίσκου, επισημαίνοντας ότι η παράσταση της Αθηνάς και της γλαύκας που φέρει υποδηλώνει την αθηναϊκή επιρροή στη μικρή και σπάνια αυτή χάλκινη έκδοση του Δορίσκου. Το νόμισμα πρέπει να θεωρηθεί βραχείας διάρκειας και τοπικής κυκλοφορίας σε κάποια περίοδο του 4ου αιώνα π.Χ., με πιθανότερη την εποχή πριν την κατάληψη του Δορίσκου από τον Φίλιππο Β´.

Β.Η.

Πηγή: Η Γνώμη, 11/6/2008