Αρνητικό είναι το ΥΠΠΟ για την ίδρυση μουσείου στο προϊστορικό σπήλαιο της Θεόπετρας Τρικάλων (αν και υπάρχει παλαιότερη έγκριση του KAΣ), καθώς, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού κ. Λιάπη, τα ευρήματα του σπηλαίου θα μπορούσαν να εκτεθούν στο υπό ίδρυση μουσείο στην πόλη των Τρικάλων, όπου θα λειτουργούν και ως κίνητρο για την επίσκεψη του χώρου. Εξάλλου η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι αντίθετη με την ίδρυση πολλών, χαμηλής επισκεψιμότητας, αδύναμης παρουσίας και υψηλού κόστους, Μουσείων τα οποία στο μέλλον ενδέχεται να παρουσιάσουν προβλήματα βιωσιμότητας. Ωστόσο οι τοπικοί φορείς επιμένουν ότι η επισκεψιμότητα του μουσείου θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη λόγω της γειτνίασης με τα Μετέωρα, αλλά και του ήδη εκδηλωμένου ενδιαφέροντος για τα ευρήματα του σπηλαίου από τους επισκέπτες της περιοχής.
Το σπήλαιο της Θεόπετρας θεωρείται από τα σημαντικότερα μνημεία για τον ελλαδικό χώρο, αφού σε αυτό βρέθηκαν πρώιμα κατάλοιπα ανθρώπινης παρουσίας στην Ελλάδα, τα οποία καλύπτουν την περίοδο από τη Μέση Παλαιολιθική έως το τέλος της Νεολιθικής εποχής. Αυτή την περίοδο στο σπήλαιο πραγματοποιούνται εργασίες για την ανάδειξή του, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος Μαΐου, οπότε και ο χώρος θα ανοίξει για το κοινό.

Β.Η.

Πηγή: Η Έρευνα, 14/5/2008 (Α. Ζώης)