Τα πουλιά, όταν είναι ζωντανά και πατούν στο έδαφος, στέκονται πάνω στα πόδια τους. Μονάχα όταν είναι νεκρά απλώνουν τα πόδια τους προς τα πίσω (εικ. 1). Στις εικόνες, βλέπουμε τα νεκρά πουλιά με τα πόδια τους να φεύγουν προς τα πίσω, χωρίς να πιάνουν στο έδαφος. Τo κεφάλι τους είναι γυρισμένο ανάποδα, όπως δείχνει το ράμφος. Στην εικόνα 2 τα νεκρά πουλιά κατασπαράσσονται α) από δυο ψάρια και β) από ένα όρνεο. Κάτω από τα ψάρια μια διπλή σπείρα συμβολίζει το κύμα, ενώ κάτω από το όρνεο, μια τριγωνική κατασκευή συμβολίζει τη γη (βουνό). Αυτές οι δύο μορφές συμβολίζουν, ίσως, τις δύο μορφές του θανάτου, στη θάλασσα και στη στεριά. Τα δύο είδη ζώων (ψάρια, όρνεα) «καθαρίζουν» τη φύση από τα νεκρά ζώα, ενώ οι άνθρωποι φροντίζουν οι ίδιοι τους νεκρούς τους.
(Για τις εικόνες βλ. Mycenaean Pictorial Vase Painting, Emily Vermeule & Vassos Karageorghis, Harvard University Press, 1982)