Στο 21ο συνέδριο για το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη (Θεσσαλονίκη, 13-15/3/2008), παρουσιάστηκε εφαρμογή της μεθόδου εντοπισμού αρχαιολογικών καταλοίπων με δορυφορική φωτογράφιση στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος (διδακτορική διατριβή Δ. Καϊμάρη, Τμήμα Τοπογράφων ΑΠΘ, υπό την επίβλεψη των καθηγητών Γ. Καραδέδου, Ο. Γεωργούλα και Π. Πατιά).

Οι δορυφορικές εικόνες οδήγησαν στον προσδιορισμό τμήματος 45 χιλιομέτρων της ρωμαϊκής Εγνατίας οδού, μεταξύ της Αμφίπολης και των Φιλίππων. Τα δεδομένα των δορυφορικών εικόνων για την πορεία της Εγνατίας στη συγκεκριμένη περιοχή επιβεβαιώθηκαν με την ανασκαφική έρευνα που διεγήξαγε ο αναπληρωτής καθ. Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ Γ. Καραδέδος, σε επιλεγμένα σημεία της πεδιάδας των Φιλίππων. Ακόμη, χάρη στις φωτογραφίες του συγκεκριμένου αμερικανικού δορυφόρου “Quick Bird”, καταγράφηκαν περίπου 300 νέες αρχαιολογικές θέσεις κατά μήκος και εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού.

Κ. Χ.

Πηγή: Ελευθεροτυπία, 5/3/2008 (Σ. Αποστολάκης)