Ανεπάρκεια χώρων και διδακτικού προσωπικού σε σχέση με τον αυξημένο αριθμό φοιτητών αντιμετωπίζει η Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. Η εύρεση κονδυλίων είναι επιτακτική, προκειμένου να μεταστεγαστούν οι βιβλιοθήκες των τμημάτων που φιλοξενεί η πανεπιστημιούπολη και να ελευθερωθούν χώροι απαραίτητοι για να καλυφθούν οι ανάγκες των οκτώ τμημάτων της  Φιλοσοφικής Σχολής και των περίπου 6.000 ενεργών φοιτητών τους.

Επιπρόσθετα προβλήματα δημιουργεί, εξάλλου, ο μεγάλος αριθμός εισακτέων. Όπως σημειώνει η πρόεδρος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αγγελική Αθανασιάδου, ο αριθμός των φοιτητών είναι δυσανάλογος με τα μέλη ΔΕΠ, «η αναλογία είναι 1 καθηγητής για 50 φοιτητές». Ένα άλλο ζήτημα που θίγει η κ. Αθανασιάδου είναι το επίπεδο των αγγλικών στις πανελλήνιες εξετάσεις, το οποίο κρίνεται χαμηλό, αλλά και η κατάργηση της επάρκειας διδασκαλίας σε κατόχους του πτυχίου Proficiency. Η πρόεδρος του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας αποδίδει όλα αυτά τα προβλήματα στην υποχρηματοδότηση και τη γενικότερη «πολιτική συρρίκνωσης».

Τέλος, ένας ακόμη τομέας που θίγεται από την έλλειψη χρηματοδότησης είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές, αφού τα τμήματα θεωρητικών σπουδών συμμετέχουν μόνο στο 10% των ερευνητικών προγραμμάτων στο ΑΠΘ.

Σημειώνεται ότι η Φιλοσοφική Σχολή είναι η πρώτη που λειτούργησε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1926, με ιδιαίτερα προοδευτικό πνεύμα και σημαντικούς καθηγητές. Η Σχολή στεγάστηκε αρχικά στην έπαυλη Αλλατίνι και λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο νεοκλασικό κτίριο της λεωφόρου Χαμιδιέ, το σημερινό παλιό κτίριο της Φιλοσοφικής, με την επιγραφή του Χ. Χαριτωνίδη «Μούσαις χάρισι θύε».

Π.Τ.

Πηγή: Μακεδονία, 4/4/2008 (Φ. Δημολαΐδου, Μ. Τερζούδη)