Το φθινόπωρο του 2008 θα πραγματοποιηθούν τέσσερις μεγάλες εκδηλώσεις σχετικές με το Βυζάντιο, σημαντικές για την επιστημονική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό.

ΕΛΛΑΔΑ
Συνέδριο: The presence of Byzantium in modern and contemporary South-Eastern Europe

22-24 Σεπτεμβρίου 2008, École française d’Athènes, Διδότου 6, Αθήνα
Διεθνές συνέδριο για την επίδραση του Βυζαντίου μετά την Άλωση και την πρόσληψή του στη νεώτερη και σύγχρονη Βαλκανική, ιδιαίτερα κατά τη δημιουργία των εθνικών κρατών στην περιοχή. Διοργανωτές η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Πληροφορίες: byzance2008@efa.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ
Συνέδριο: De la Palaeographia Graeca de Montfaucon (1708) à aujourd’hui. VIIème Colloque International de Paléographie Grecque
15-20 Σεπτεμβρίου 2008, Madrid, Biblioteca Nacional, Paseo de Recoletos, 20 / Salamanca, Universidad de Salamanca, Edificio histórico
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 300 ετών από την έκδοση του βιβλίου του Bernard de Montfaucon Palaeographia Graeca, που αποτελεί την ιδρυτική πράξη του κλάδου αυτού της ελληνικής φιλολογίας, διεξάγεται στην Ισπανία το 7ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Παλαιογραφίας. Το Συνέδριο αφιερώνεται στη μνήμη του Γάλλου ελληνιστή Jean Irigoin (1920-2006). Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: 19 Απριλίου 2008.

Πληροφορίες: iperez@filol.csic.es  και  inpema@gmail.com

Έκθεση: Lecturas de Bizancio. El legado escrito de Grecia en España
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008, Madrid, Biblioteca Nacional, Paseo de Recoletos, 20
Έκθεση με θέμα το βυζαντινό βιβλίο και την επίδραση του βυζαντινού πολιτισμού στην αναγεννησιακή Ισπανία. Θα παρουσιαστούν ελληνικοί χειρόγραφοι κώδικες από τις βιβλιοθήκες της Ισπανίας, έγγραφα  αλλά και  αντικείμενα που φέρουν ελληνικές επιγραφές (νομίσματα, λειψανοθήκες, τρίπτυχα κλπ.). Είναι η πρώτη μεγάλη έκθεση για την ανάδειξη του πλούτου των ισπανικών βιβλιοθηκών σε βυζαντινά χειρόγραφα.

Πληροφορίες: iperez@filol.csic.es  και  inpema@gmail.com

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Έκθεση: Byzantium 330-1453

25 Οκτωβρίου 2008-22 Μαρτίου 2009, Royal Academy of Arts, Burlington House, Piccadilly, London W1J 0BD
Μεγάλη έκθεση για την βυζαντινή τέχνη που επιμελούνται οι καθηγητές Robin Cormack και Μαρία Βασιλάκη.

Κ.Γ.