Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Νομική Σχολή, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Νομική σχολή είναι μία από τις τέσσερις πρώτες σχολές, του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρώτος κοσμήτορας της Σχολής ήταν ο Γεώργιος Ράλλης. Οι πρώτοι φοιτητές ήταν είκοσι τρεις και οι τακτικοί ακροατές εβδομήντα ένας, σε ένα σύνολο πενήντα ένα φοιτητών και εβδομήντα πέντε ακροατών. Το 1967-68 δημιουργήθηκαν δύο αυτοτελή τμήματα, το Νομικό και το Πολιτικό και Οικονομικό, ενώ το  1973-4 το δεύτερο χωρίστηκε πάλι σε δύο Τμήματα το Πολιτικό και το Οικονομικό. Από το 1982 μέχρι το 2013 το Τμήμα Νομικής λειτούργησε στο πλαίσιο της σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε αυτόνομη μονό-τμηματική Σχολή.

Η Νομική Σχολή (πριν την ανεξαρτητοποίηση των τμημάτων της), υπήρξε φυτώριο των δικαστών, των δικηγόρων των συμβολαιογράφων, των ανωτέρων υπαλλήλων του κράτους, των πολιτικών και των οικονομολόγων. Επηρεάστηκε από την πολυτάραχη ζωή του τόπου και την επηρέασε σε μεγάλο βαθμό. Συνέβαλε ουσιαστικά στη νομοθεσία –στις κωδικοποιήσεις του αστικού και ποινικού κώδικα, του κώδικα πολιτικής δικονομίας, κ.α.- και κυριάρχησε μέσω των αποφοίτων της στην πολιτική ζωή του τόπου. Παρά τη σημαντική επιρροή από ξένες (αρχικά τη γαλλική και στη συνέχεια τη γερμανική) νομικές επιστήμες, οι περισσότεροι και οι σπουδαιότεροι καθηγητές απέβλεπαν σε μια ελληνική νομική επιστήμη με το βλέμμα στραμμένο προς τις ελληνικές ανάγκες και τα ελληνικά νομικά κείμενα.