Μουσείο Ραδιοφώνου

Φορητό γραμμόφωνο, Μουσείο Ραδιοφώνου

Το γραμμόφωνο που βλέπουμε είναι φορητό, και αφού διπλωθεί χωρά στη δερμάτινη θήκη που βλέπουμε αριστερά της φωτογραφίας.

Το χωνί για την αναπαραγωγή του ήχου δεν είναι εμφανές, αλλά υπάρχει και βρίσκεται κάτω απο το πλατό. Ξεδιπλώντας το μηχανισμό βλέπουμε το πλατό, που μπαίνει ο δίσκος, το βραχίονα που φέρει τη βελόνα και τη μανιβέλα για το κούρδισμα.