Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας

Υποενότητα ιερών, Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας

Άποψη της υποενότητας άλλων ιερών.

Εκτίθενται ευρήματα που αποδίδονται σε άλλα μικρότερα ιερά (Δήμητρας και Κόρης, Διονυσου κ.α.) που βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον του ναού του Ποσειδώνα στο ίδιο ιερό άλσος της Ισθμίας.

Στο βάθος οι υποενότητες Εξαμίλιου Τείχους και Ρωμαϊκών Λουτρών.