Απτέρα

Κλιμακωτή οδός κατά μήκος δεξαμενής

Ανηφορίζοντας κατά μήκος της εξωτερικής όψης δεξαμενής Ρωμαϊκής περιόδου.