Μουσείο Ραδιοφώνου

Πομπός τύπου Marconi, Μουσείο Ραδιοφώνου

Πομπός σπινθήρα τύπου Marconi.

Ο πρώτος πομπός του Θ. Αβέρωφ (1910-1925).

Κατασκευάστηκε από τον κ. Χ. Μακρή και αυτός εκτίθεται στο πλοίο.