Ζωγραφική

“Νότιας Ελλάδας”, Ελληνικά πλοία του Μεσαίωνα

Τύπος σκάφους της Νότιας Ελλάδας (5ος αιώνας).

Πηγή : “Ελληνικά πλοία του Μεσαίωνα” , Εκδόσεις : Ευρώπη | Κείμενα : Δημήτρης Μιχαλόπουλος – Εικονογράφηση : Αντώνης Μιλάνος