Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Λευκός Πύργος

Ο Λευκός Πύργος, το μνημείο-σύμβολο της Θεσσαλονίκης, αποτελούσε τον νοτιοανατολικό πύργο της οχύρωσής της. Η ακριβής χρονολόγησή του δεν είναι γνωστή, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι κτίστηκε στα τέλη του 15ου αι., μετά την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους.
Από το Σεπτέμβριο του 2008 φιλοξενεί μόνιμη έκθεση για την ιστορία της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της μέχρι και τις μέρες μας.