Μουσείο Υποδημάτων

Κόκκαλο ή Γλώσσα, Μουσείο Υποδημάτων

Κόκκαλο ή γλώσσα, βοηθητικό εργαλείο για να φορεθούν πιο εύκολα τα καινούργια παπούτσια. Επίσης το χρησιμοποιούσαν για βάζουν το φόντι ή το παπούτσι μέσα στο καλαπόδι.