Μουσείο Υποδημάτων

Εργατικά _2, Μουσείο Υποδημάτων

Εργατικά από Τουρκία του 1930.