Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη»

Επιστολή, Μουσείο «Αγγελική Χατζημιχάλη»

Επιστολή Άγγελου Σικελιανού.