Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Εισαγωγικός χάρτης, Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Αίθουσα Α.

Γενική άποψη εισαγωγικού χάρτη με κείμενο για τη Νικόπολη και το μνημείου του Αυγούστου.